Τοποθέτηση μου στην συνεδρίαση της ΝΟ.Σ. Ευβοίας

Στην παρέμβαση μου στην συνεδρίαση της ΝΟ.Σ. μεταξύ άλλων τόνισα την ανάγκη επαναδραστηριοποίησης των Δημοτικών οργανώσεων καθώς και της Νομαρχιακής οργάνωσης για την συσπείρωση των οπαδών και φίλων της ΝΔ.  […]