Άρθρο μου στον ιστότοπο www.toxrima.gr στην ετήσια συνάντηση του Εληννό-Αζέρικου Κέντρο Νεότητας στην Αθήνα

Δεμερτζής-ΔΕΣΦΑ: Στην επόμενη δεκαετία θα κυριαρχήσει το φυσικό αέριο. Στη σημασία και την ανάπτυξη της χρήσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο κ. Β.Δεμερτζής Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβούλιου στην πρώτη συνάντηση του Ελληνο-Αζερικόυ Κέντρου Νεότητας. Επίσης επεσήμανε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και συνεπούς Εθνικής Στρατηγικής για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. […]