Κληροδότημα Μπαφέρου, πρόβλημα ή χαμένη ευκαιρία ?

Η διαχρονική πορεία της διοίκησης του Ελληνικού κράτους έχει να παρουσιάσει πολλές και τρανταχτές περιπτώσεις χαμένων ευκαιριών. Η περίπτωση του κληροδοτήματος Μπαφέρου στη Χαλκίδα είναι χαρακτηριστική περίπτωση εξόφθαλμης ανικανότητας του Δημοσίου να αξιοποιήσει οικονομικούς πόρους που έχει στην διάθεσή του ώστε να επιτελέσει κοινωνικό έργο σε συνδυασμό με την βούληση Μπαφέρου (δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στο [...]