Συνάντηση με τους εργαζόμενους του ΑΗΣ Αλιβερίου πραγματοποίησε την Παρασκευή 15.6.2018, ο Βασίλης Δεμερτζής μέλος του τομέα ενέργειας της ΝΔ,  για να προβάλει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και να συζητήσει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους.

Διαπιστώνοντας αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζόμενους για το μέλλον της ΔΕΗ, ο κ. Δεμερτζής τους ενημέρωσε λεπτομερώς για τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την κατάρρευση της μετοχής στο χρηματιστήριο (-25%),  την κακοδιοίκηση και τις λανθασμένες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης στην ενέργεια.

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση του ενεργειακού προγράμματος της ΝΔ για την ΔΕΗ το οποίο προβλέπει τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή  ο οποίος θα μπορέσει να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της χωρίς να εκποιηθούν οι παραγωγικές μονάδες της.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους εργαζόμενους  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την ανασφάλεια για το μέλλον τους, την ανυπαρξία κινήτρων απόδοσης καθώς και την έλλειψη προοπτικής για την εταιρία και το προσωπικό της με τις παρούσες συνθήκες.

Κοινό συμπέρασμα ήταν ότι  η ΔΕΗ πρέπει να είναι ισχυρή, υγιής και βιώσιμη και οι εργαζόμενοί της να βρίσκονται σε καλύτερο εργασιακό κλίμα.

Παρακολουθήστε το video της συνάντησης